Karin Bezemer

Coach en trainer creatieve communicatie

Aan kinderen worden tegenwoordig hoge eisen gesteld. Ze moeten goed kunnen leren, makkelijk in de omgang zijn, een grote vriendenkring hebben en zelfstandig zijn. Als er iets niet goed gaat, ligt dáár de nadruk op. Door hun creativiteit te stimuleren, komen kinderen vaak makkelijker zelf tot inzichten en oplossingen. Dat geeft lucht en zorgt ervoor dat ze weer vooruit kunnen kijken. En dáár groeit hun zelfvertrouwen van. Zo mooi kan het zijn.

Karin's 'VIA CREA'

Het idee voor creatieve communicatiecoaching ontstond eigenlijk als vanzelf. Ik werkte met kinderen voor wie taal en communicatie niet vanzelfsprekend is en zocht een creatieve manier om beter in gesprek te komen met de kinderen. Ik merkte dat schilderen en tekenen prima uitingsmiddelen waren.

In mijn werk als leerkracht en ambulant dienstverlener ontdekte ik dat het inzetten van creativiteit voor veel kinderen een goede manier was om hun communicatieve vaardigheden te verbeteren. Door betere communicatie maken kinderen makkelijker contact en kunnen ze problemen beter oplossen. Dat geeft zelfvertrouwen en legt een mooie basis om zich verder te ontwikkelen.

"Door het creatieve contact met het kind en de manier waarop ik hierover met de leerkracht of en ouders kan sparren, komen we samen tot het beste voor het kind.”

Alle kinderen laten groeien

Ik zag dat niet alleen kinderen met een specifieke hulpvraag baat hebben bij creatieve communicatie. Tijdens de reguliere schilderlessen die ik bijna 10 jaar gaf met beeldend kunstenaar Olga Bos, zagen we dat kinderen creatief gingen denken, zich durfden te uiten, meer zelfvertrouwen kregen en dat hun uitdrukkingsvaardigheid verbeterde. ‘Een middagje schilderen’ kreeg zo een diepere betekenis. Ik wilde er graag voor al die kinderen zijn. Ondertussen kreeg ik steeds vaker vragen van leerkrachten en coaches over het inzetten van tekenen en schilderen. Zo ontstond in 2011 ViaCrea.

"Alle kinderen die iets kunnen leren op sociaal-emotioneel gebied groeien door creativiteit.”

Nóg meer kinderen helpen door creatieve coaching

In de afgelopen jaren heb ik me verder ontwikkeld als creatieve trainer en coach voor kindprofessionals. Want door hen te leren hoe ze creatieve communicatie kunnen inzetten in hun praktijk of klas, kan ik nóg meer kinderen helpen zich te uiten. En dat is mijn missie, die ik in 2022 besloot voort te zetten onder mijn eigen naam; Karin Bezemer. Van VIA CREA deed ik niet helemaal afstand. Het betekent ‘het creatieve pad‘ en dat is het pad dat ik je help volgen.

Karin Bezemer

Expertise in begeleiding van kinderen met:

 • problemen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling
 • gedragsproblemen
 • autisme
 • ADHD
 • leerproblemen bij het (aan)leren van taal, technisch en begrijpend lezen en spelling
 • de wil om te leren hoe ze moeten leren
 • geringe communicatieve redzaamheid
 • een auditieve beperking (doofheid/ slechthorendheid/Cochleair Implantaat)
 • spraak- en/of taalproblemen

Gecertificeerd als:

 • Kindercoach
 • Specialist Creatieve Communicatie
 • Trainer ‘Vriendentraining’ (een training voor faalangstige kinderen/jongeren)
 • Trainer ‘Ik leer leren’ (een training voor groep 7/8 en de brugklas)
 • Speciaal onderwijsspecialist

Onderwijservaring:

 • Regulier Basisonderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Speciaal Basisonderwijs (SBO)
 • Speciaal Onderwijs (SO cluster 2: leerlingen met spraak-, taal- en gehoorproblemen en autisme)
 • Trainer sociale en communicatieve vaardigheden
 • Medeontwikkelaar Training Sociaal Vaardig Communiceren
 • Ambulant dienstverlener
 • Coach

Inschrijven nieuwsbrief Karin's kijk op...

Wil jij maandelijks een berichtje met inspiratie, kennis en waardevolle ervaringen uit de praktijk? Schrijf je dan hier in voor mijn nieuwsbrief Karin's kijk op...

(Vereist)